Welkom,

ik ben Gerda, trainer & coach bij veranderingsprocessen

Visie

In een ideale organisatie werken mensen vanuit vertrouwen en verbinding. Er is ruimte om vorm te geven aan de kennis en kunde van de medewerkers.

Zelfsturing,

hier begint bij veel organisaties de verandering. En soms wordt dat een doel op zich en raakt de bedoeling uit beeld.

De bedoeling,

is dat mensen meer verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, dat de samenwerking verbetert, collega´s elkaar motiveren en aanspreken. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede en vergroot het werkplezier.

De juiste persoon,

voor mensen, teams en organisaties die zich bezig willen houden met de bedoeling. Ik denk mee, adviseer, train en coach.

Wat ik meebreng is een bak aan ervaring en een duidelijke visie.

Werkwijze

Ik ga uit van de kracht van mensen en benut de kennis en kunde die al in de organisatie aanwezig is.

De situatie verkennen,

is een stap die die vaak wordt overgeslagen. Dan is al besloten wat het probleem is en vaak ook al een oplossing bedacht in de vorm van een training. En of ik die dan wil komen geven.

Wie heeft waar last van en waar is behoefte aan,

is mijn eerste stap. Wat is er al gedaan en wat heeft gewerkt? En wanneer gaan we er wat aan doen en met wie.

Aan de slag,

dat kan met daverende aftrap of met een training, of teamcoaching, of individuele coaching, een inspiratiesessie of intervisie.

En dan kijken we verder.

Wat is er nu nog nodig en wanneer gaan we dat doen.

Specialisme

Veranderingsprocessen in de zorg

De cliënt centraal,

hoe doe je dat? Hoe doe je recht aan iemands persoonlijkheid wanneer iemand dat zelf niet meer goed kan duidelijk maken? Hoe betrek je familie bij de zorg? Hoe ga je om met familie die het onderling niet eens is of heel veel eisen stellen die niet haalbaar zijn? Hoe krijg je het team op één lijn?

Teamcoaching,

inspiratiesessies, theater, Belbin, alles wordt uit de kast gehaald. En is vaak ook nuttig en zinvol.

Voor even.

Tijd,

voor een blijvende verandering is tijd nodig.

Zorginstellingen hebben vaak een geschiedenis die teruggaat tot in de vorige eeuw. Dat zie je terug in de bedrijfscultuur, in tradities en gewoonten en gebruiken. Zorgmedewerkers zijn honkvast, werken vaak hun hele werkzame leven in hetzelfde huis. En dat is mooi. En ook iets om rekening mee te houden bij veranderingsprocessen.

Ondersteunen en inspireren,

van veranderingsprocessen kan door training en coaching. De daadwerkelijke verandering vindt plaats op de werkvloer met managers en bestuurders die in houding en gedrag de verandering al zijn.

Gerda Hammink

Ik stimuleer mensen de regie te nemen en gebruik te maken van eigen kracht en oplossingen.

In mijn visie moet een trainer en coach, behalve ervaring en opleiding, het vooral hebben van zijn persoonlijkheid. Die van mij is gevormd op het Twentse platteland. Het maakt dat ik met beide voeten op de grond sta en respect heb voor het leven. En verder ben ik hartelijk en oprecht geïnteresseerd in mensen.

In 2006 ben ik voor mezelf begonnen. Dit is de thuisbasis van waaruit ik werk. Ik geef trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en ben coach voor voor mensen uit het onderwijs en de zorg- en welzijnssector. Daarnaast ben ik als freelance trainer verbonden aan verschillende trainingsbureaus.

Belangrijke pijler in mijn werk is de opleiding voor dramatherapie die ik in 1989 afrondde. In mijn trainingen maak ik gebruik van dramatechnieken en theatervormen. Hierdoor wordt de aangeboden leerstof ervaarbaar. Kernbegrippen hierbij zijn laagdrempeligheid, eenvoud en humor.

De opleiding Oplossingsgericht Management en Coaching (in 2003) en een vervolg hierop (in 2006) is een zeer nuttige aanvulling op mijn ontwikkeling als trainer en coach. Behalve kritisch en analytisch kijk ik nu vooral naar mogelijkheden en kwaliteiten en richt ik me op de toekomst.

Rollen
  • Trainer
  • Coach
  • Intervisiebegeleider
  • Facilitator
  • Dagvoorzitter
  • Kwartiermaker